ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ  ΘΕΩΡΗΣΗ  ΤΗΣ  ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΓΕΝΙΚΗ  ΘΕΩΡΗΣΗ  ΤΗΣ  ΦΛΕΓΜΟΝΗΣ

ΛΑΖΑΡΗΣ Ανδρέα, Andreas Lazaris
Ιατρός – Ιστοπαθολόγος, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού,Πανεπιστημίου Αθηνών,Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Αθήνα