ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ  ΒΑΣΙΚΗ  ΝΕΦΡΟ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ  

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ  ΒΑΣΙΚΗ  ΝΕΦΡΟ-ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ

ΛΑΖΑΡΗΣ Ανδρέα, Andreas Lazaris
Ιατρός – Ιστοπαθολόγος, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού,Πανεπιστημίου Αθηνών,Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Αθήνα