ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ  ΒΑΣΙΚΗ  ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ ΑΡΡΕΝΟΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑ  ΒΑΣΙΚΗ  ΙΣΤΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΤΟΥ ΑΡΡΕΝΟΣ

ΛΑΖΑΡΗΣ Ανδρέα, Andreas Lazaris
Ιατρός – Ιστοπαθολόγος, Καθηγητής Παθολογικής Ανατομικής, Ιατρική Σχολή Εθνικού και Καποδιστριακού,Πανεπιστημίου Αθηνών,Α’ Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής, Αθήνα