Παγίδες στη σπιρομέτρηση   Pitfalls in spirometry 

Παγίδες στη σπιρομέτρηση   Pitfalls in spirometry 

ΤΡΥΦΩΝ Σταύρος, Stavros Tryfon
MD, PhD, FCCP, FERS,Director NHS, Pulmonologist,G. Papanikolaou Gen. Hosp,Thessaloniki, GREECE