Παγίδες στα νοσήματα  κερατοειδούς Corneal Pitfalls

Παγίδες στα νοσήματα  κερατοειδούς Corneal Pitfalls

ΤΣΑΤΣΟΣ Μιχαήλ, Michael Tsatsos
MD, PhD, FRCOphth, FEBOS-CR, FWRC, MSc,ΛΕΚΤΟΡΑΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ, Β’ Οφθαλμολογική Κλινική,Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης