Πέρα από τους απλούς υποπληθυσμούς λεμφοκυττάρων μια σύνθετη προσέγγιση σε αυτοάνοσα νοσήματα 

Πέρα από τους απλούς υποπληθυσμούς λεμφοκυττάρων μια σύνθετη προσέγγιση σε αυτοάνοσα νοσήματα 

ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ Γεώργιος
Αιματολόγος, Διευθυντής,Ανοσολογικό Τμήμα και Εθνικό Κέντρο Ιστοσυμβατότητας στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς».