“Πέραν των βασικών” στη διαδικασία συμβατότητας  Case scenarios με αντικρουόμενα  αποτελέσματα 

“Πέραν των βασικών” στη διαδικασία συμβατότητας  Case scenarios με αντικρουόμενα  αποτελέσματα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ Ειρήνη
Αιματολόγος, επιμελήτρια Α΄ ,Κέντρο Αίματος ΠΓΝ,Πάτρα