Ο ΣΔ στον 21ο αιώνα:  Νεότερα δεδομένα και θεραπευτικές επιλογές 

Ο ΣΔ στον 21ο αιώνα:  Νεότερα δεδομένα και θεραπευτικές επιλογές

ΜΑΝΔΑΝΑΣ Στυλιανός
MD, MSc,Ενδοκρινολόγος-Διαβητολόγος ,Επιμελητής Ενδοκρινολογικού τμήματος 424 ΓΣΝΕ,Θεσσαλονίκη