Ο Ρόλος των SGLT2 Αναστολέων στην Σύγχρονη Θεραπεία του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2  

Ο Ρόλος των SGLT2 Αναστολέων στην Σύγχρονη Θεραπεία του Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 

ΛΕΠΟΥΡΑΣ Αντώνιος
Παθολόγος-Διαβητολόγος ,Παθολογική -Διαβητολογική κλινική, Διαβητολογικό κέντρο, νοσοκομείο METROPOLITAN GENERAL, Αθήνα