Ο Ρόλος των Τραπεζών ΟΠΑ στην Εποχή των Κυτταρικών Θεραπειών 

Ο Ρόλος των Τραπεζών ΟΠΑ στην Εποχή των Κυτταρικών Θεραπειών 

ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΚΙΟΚΑ
MD, PhD, αμ.Επίκουρη Καθηγήτρια ΕΚΠΑ, Διευθύντρια Ελληνικής Τράπεζας Ομφαλοπλακουντιακού Αίματος (ΟΠΑ), Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών( ΙΙΒΕΑΑ),Αθήνα