Ο Ρόλος των Στατινών στη ΧΝΝ Γ#Π 09!! Γ#Π 06!! Γ#Π 15!!

Ο Ρόλος των Στατινών στη ΧΝΝ

ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ Ειρήνη Νεφρολογος Επ.Συνεργάτης Νεφρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ Επ.Υπεύθυνη ΄Γ ΜΤΝ Ιατ. Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκη
Νεφρολογος Επ.Συνεργάτης Νεφρολογικής Κλινικής Α.Π.Θ Επ.Υπεύθυνη ΄Γ ΜΤΝ Ιατ. Διαβαλκανικού Κέντρου Θεσσαλονίκη