Ο Ρόλος των Προσομοιωτών στην Γενική  Χειρουργική

Ο Ρόλος των Προσομοιωτών στην Γενική  Χειρουργική

ΚΑΠΙΡΗΣ Στυλιανός
FACS ,Χειρουργός, Διευθυντής Γ΄Χειρουργικού Τμήματος και Μονάδας Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής , ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ» ,Αθήνα