Ο ρόλος των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων Γ#Π Χ#Ε

Ο ρόλος των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων

ΤΣΟΥΛΦΑΣ Γεώργιος
MD, PhD, FICS,FSSO,FACS, Αναπληρωτής Καθηγητής Χειρουργικής Μεταμοσχεύσεων, Α.Π.Θ.Διευθυντής Χειρουργικής Κλινικής Μεταμοσχεύσεων , Α.Π.Θ.

</p