Ο ρόλος των γενετικών υπογραφών στην επιλογή επικουρικής θεραπείας

Ο ρόλος των γενετικών υπογραφών στην επιλογή επικουρικής θεραπείας

ΣΚΑΦΙΔΑ Ευθυμία
Παθολόγος-Ογκολόγος, Επιστημονικός Συνεργάτης Νοσοκομείο Αρεταίειο-Νοσοκομείο Ιασώ, Αθήνα