Ο ρόλος του PET CT στην Ακτινοθεραπεία Κ#Σ Γ#Π 15!! Γ#Π 23!!

Ο ρόλος του PET CT στην Ακτινοθεραπεία

ΚΟΤΖΑΣΑΡΛΙΔΟΥ Μαρία MSc PhD Ακτινοφυσικός Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεαγένειο
MSc PhD Διδάκτωρ πανεπιστημίου Ακτινοφυσικός Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Θεαγένειο