Ο ρόλος του PET στην ακτινοθεραπεία Κ#Σ Γ#Π 15!! Γ#Π 23

Ο ρόλος του PET στην ακτινοθεραπεία

ΛΙΑΚΟΥΛΗ Ζωή Ακτινοθεραπευτής-Ογκολόγος Ακαδημαϊκός Υπότροφος Αρεταίειο Νοσοκομείο Αθήνα
Ακτινοθεραπευτής-ΟγκολόγοςΑκαδημαϊκός ΥπότροφοςΑρεταίειο Νοσοκομείο Αθήνα