Ο Ρόλος του Υπερήχου στις Παθήσεις των Σιελογόνων Αδένων Γ#Π 14!! Γ#Π 15!! Γ#Π 22!! Χ#Ε

Ο Ρόλος του Υπερήχου στις Παθήσεις των Σιελογόνων Αδένων

ΒΕΛΕΓΡΑΚΗΣ Στυλιανός ΩΡΛ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ΠαΓΝΗ Κρήτης
MD ΩΡΛ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΣ Β΄ΠαΓΝΗ ΚΡΗΤΗ
Μέλος της Γερμανικής Εταιρείας Υπερηχογραφίας Κεφαλής και Τραχήλου DEGUM II

</p