Ο Ρόλος του Τεχνολόγου στην Σύγχρονη Ακτινοθεραπεία Γ#Π 15!! Γ#Π 24!! Κ#Σ

Ο Ρόλος του Τεχνολόγου στην Σύγχρονη Ακτινοθεραπεία

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΥ Σοφία Τεχνολόγος Ακτινολόγος Aκτινοθεραπευτικού – Oγκολογικού τμήματος ΓΝΑ “Αλεξάνδρα” Αθήνα
Τεχνολόγος Ακτινολόγος Aκτινοθεραπευτικού – Oγκολογικού τμήματος ΓΝΑ “Αλεξάνδρα” Αθήνα