Ο Ρόλος του Στρες και της Υποθαλαμικής Φλεγμονής στην Ανάπτυξη των Μεταβολικώνν Ανωμαλιών  The Role Of Stress And Hypothalamic Inflammation In The Development Of Metabolic Abnormalities  

Ο Ρόλος του Στρες και της Υποθαλαμικής Φλεγμονής στην Ανάπτυξη των Μεταβολικώνν Ανωμαλιών  The Role Of Stress And Hypothalamic Inflammation In The Development Of Metabolic Abnormalities  

ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ Γεώργιος , George Mastorakos
Καθηγητής Ενδοκρινολογίας,Μονάδα Ενδοκρινολογίας, Σακχαρώδη Διαβήτη και Μεταβολισμού,,ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ Νοσοκομείο, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ,Αθήνα