Ο ρόλος του Περιβάλλοντος για την προαγωγή και διατήρηση της Υγείας  The role of the Environment in the promotion and maintenance of Health

Ο ρόλος του Περιβάλλοντος για την προαγωγή και διατήρηση της Υγείας  The role of the Environment in the promotion and maintenance of Health

ΛΙΝΟΥ Αθηνα, Athena Linos,
καθηγήτρια Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και πρόεδρος του Ινστιτούτου Προληπτικής, Περιβαλλοντολογικής και Εργασιακής Ιατρικής Prolepsis.