Ο ρόλος του ΟΔΙΠΥ στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας σε νοσοκομειακούς ασθενείς  

Ο ρόλος του ΟΔΙΠΥ στη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης φροντίδας σε νοσοκομειακούς ασθενείς

ΚΑΪΤΕΛΙΔΟΥ Δάφνη
Καθηγήτρια ΕΚΠΑ,Πρόεδρος ΟΔΙΠΥ, Αθήνα