Ο Ρόλος του Νοσηλευτή στο Διαβητικό Πόδι 

Ο Ρόλος τιυ Νοσηλευτή στο Διαβητικό Πόδι 

ΔΟΥΚΑΣ Λουκάς
Νοσηλευτής MSc, Διαβητολόγικό Κέντρο, Νοσοκομείο ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ,Θεσσαλονίκη