Ο ρόλος του νοσηλευτή στην υποστήριξη των άτυπων φροντιστών Ν#Η Γ#Π 16!!

Ο ρόλος του νοσηλευτή στην υποστήριξη των άτυπων φροντιστών

ΣΠΙΝΘΟΥΡΗ Μαρία
• Νοσηλεύτρια, MSc, PhD • Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας ΓΝΗ «Βενιζέλειο- Πανάνειο» • Διδάκτωρ Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας ΕΚΠΑ