Ο Ρόλος του Νοσηλευτή σε Ασθενείς με Καρκίνο του Μαστού

Ο Ρόλος του Νοσηλευτή σε Ασθενείς με Καρκίνο του Μαστού

ΜΥΤΑΚΙΔΗ Σταυρούλα1.& συνεργάτες ΔΑΡΝΑΚΗ Μ.2, ΠΛΙΟΚΑ ΧΡ2., ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝ2 ,
1προϊσταμένη, Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας, Γ.Ν.Μεσσηνίας, Ν.Μ. Καλαμάτας 2Νοσηλεύτριες ΤΕ, Μονάδα Μεσογειακής Αναιμίας, Γ.Ν.Μεσσηνίας, Ν.Μ. Καλαμάτας