Ο Ρόλος του Κλινικού Φαρμακοποιού  στην Ογκολογική Κλινική  

Ο Ρόλος του Κλινικού Φαρμακοποιού  στην Ογκολογική Κλινική 

ΓΡΑΒΒΑΝΗΣ Κωνσταντίνος
Κλινικός Φαρμακοποιός Msc ,Διευθυντής Μονάδας Στείρων και Παρεντερικών Διαλυμάτων 251 ΓΝΑ, Αθήνα