Ο ρόλος του  Ιατρού Αποκατάστασης στη διαχείριση του ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΥ ασθενή 

Ο ρόλος του  Ιατρού Αποκατάστασης στη διαχείριση του ΓΗΡΙΑΤΡΙΚΟΥ ασθενή

ΣΤΑΘΗ Κυριακή
Ιατρός Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, MSc, MD, PhD, Life F. E. Board of P.R.M. Υπεύθυνος Ιατρός Κέντρου Αποθεραπείας Αποκατάστασης «Κωνσταντίνος ΠΡΙΦΤΗΣ», Αθήνα