Ο ρόλος του Εντερικού Μικροβιώματος (ΕΜ) στην παθογένεια του ΣΔ 

Ο ρόλος του Εντερικού Μικροβιώματος (ΕΜ) στην παθογένεια του ΣΔ

ΜΟΣΧΟΣ Ιιωάννης
MD, PhD Γαστρεντερολόγος Γενικός Αρχίατρος ε.α.,Επίκουρος Καθηγητής Γαστρεντερολογίας ΔΙΠΑΕ,Θεσσαλονίκη