Ο ρόλος του ανδρικού παράγοντα σε επανειλημμένες αποτυχίες ART – υποτροπιάζουσες αποβολές 

Ο ρόλος του ανδρικού παράγοντα σε επανειλημμένες αποτυχίες ART – υποτροπιάζουσες αποβολές

ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ Ελένη,
B.Sc., Ph.D.,Senior Κλινικός Εμβρυολόγος – ESHRE Cert, Αθήνα