Ο ρόλος της PSMA PET-CT στη διαχείριση των ασθενών με καρκίνο προστάτη Κ#Σ Γ#Π 06!! Γ#Π 23!! Γ#Π 24!!

Ο ρόλος της PSMA PET-CT στη διαχείριση των ασθενών με καρκίνο προστάτη

ΠΡΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Βασίλειος Πυρηνικός ιατρός Διευθυντής Πυρηνικής Ιατρικής-PET-CT ομιλος ΥΓΕΙΑ ΜΗΤΕΡΑ Αθήνα
Πυρηνικός ιατρός Διευθυντής Πυρηνικής Ιατρικής-PET-CT ομιλος ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ Αθήνα