Ο ρόλος της Υπερηχοκαρδιογραφίας στην Ογκολογία Κ#Σ Γ#Π 22!! Γ#Π 15!!

Ο ρόλος της Υπερηχοκαρδιογραφίας στην Ογκολογία

ΚΟΥΡΗΣ Νκόλαος MD PhD FESC Γ.Ν.Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Αθήνα
ΚΟΥΡΗΣ Νκόλαος MD PhD FESCΚαρδιογκολόγος Διδάκτωρ πανεπιστημίου Γ.Ν.Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Αθήνα