Ο ρόλος της πρωτογενούς πρόληψης στη μη ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια στην εποχή του ARNI και του SGLT2  The role of primary prevention in non- ischemic cardiomyopathy in the era of ARNI and SGLT2

Ο ρόλος της πρωτογενούς πρόληψης στη μη ισχαιμική μυοκαρδιοπάθεια στην εποχή του ARNI και του SGLT2  The role of primary prevention in non- ischemic cardiomyopathy in the era of ARNI and SGLT2

ΣΙΔΕΡΗΣ Σκευος, Skevos Sideris
,Διευθυντής Καρδιολογικού Τμήματος Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών