Ο ρόλος της προκαλσιτονίνης και άλλων βιοδεικτών στον ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια και λοίμωξη

Ο ρόλος της προκαλσιτονίνης και άλλων βιοδεικτών στον ασθενή με καρδιακή ανεπάρκεια και λοίμωξη

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ Βασιλική
MD, MSc, PhD-c Καρδιολογικό τμήμα, ΓΝ «Η Ελπίς», Αθήνα