Ο ρόλος της νευροαπεικόνισης στην έγκαιρη διάγνωση των νευρονοητικών διαταραχών 

Ο ρόλος της νευροαπεικόνισης στην έγκαιρη διάγνωση των νευρονοητικών διαταραχών 

ΣΙΑΡΚΟΣ Κωνσταντίνος
Ψυχίατρος, Συνεργάτης έρευνας, Α’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, «Αιγινήτειο Νοσοκομείο»,Αθήνα