Ο ρόλος της Μετάγγισης Αίματος στην Ανακουφιστική Φροντίδα  

Ο ρόλος της Μετάγγισης Αίματος στην Ανακουφιστική Φροντίδα

ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΥ ΦΑΤΩΡΟΥ Ελένη
Παθολόγος-Ογκολόγος, Β Ογκολογική Κλινική Νοσοκομείο ΜΕΤΡΟΠΟΛΙΤΑΝ, Αθήνα