Ο Ρόλος της Μετάγγισης Αίματος και Παραγώγων .Παρελθόν Δόγμα και Παρόν Ενδείξεις. Ε#Α Γ#Π 02!! Γ#Π 07!! Γ#Π 15!! Χ#Ε

Ο Ρόλος της Μετάγγισης Αίματος και Παραγώγων .Παρελθόν Δόγμα και Παρόν Ενδείξεις.

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ Κωνσταντίνος Αναισθησιολόγος Επι. Α Αναισθησιολογική κλινική Π.Γ.Ν. Λάρισας
Αναισθησιολόγος Επι. Α Αναισθησιολογική κλινική Π.Γ.Ν. Λάρισας