Ο ρόλος της μαίας στον οικογενειακό προγραμματισμό και την πρόληψη των ανεπιθύμητων κυήσεων 

Ο ρόλος της μαίας στον οικογενειακό προγραμματισμό και την πρόληψη των ανεπιθύμητων κυήσεων

ΦΡΑΓΚΟΥ Βασιλική
Μαία MSc,Προϊσταμένη Μ/Γ ,Μαία, Β΄& Γ΄ Μ/Γ Κλινικών, ΓΝ «Ιπποκράτειο»,Θεσσαλονίκη