Ο ρόλος της κυτταρομειωτικής νεφρεκτομής και της μεταστασεκτομής σε Mrcc     

Ο ρόλος της κυτταρομειωτικής νεφρεκτομής και της μεταστασεκτομής σε Mrcc 

ΖΑΧΟΣ Ιωάννης
Επίκουρος Καθηγητής Ουρολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,, Ουρολογική Κλινική Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας