Ο ρόλος της κλασικής απεικόνισης  και της  ενδοσκόπησης  στην Διερεύνηση των Νευροενδοκρινικών ¨Ογκων 

Ο ρόλος της κλασικής απεικόνισης  και της  ενδοσκόπησης  στην Διερεύνηση των Νευροενδοκρινικών ¨Ογκων 

ΤΖΙΛΒΕΣ Δημήτριος
Γαστρεντερολόγος,Διευθυντής Γαστρεντερολογικού Τμήματος Α.Ν.Θεαγένειο, Θεσσαλονίκη