Ο ρόλος της καρδιαγγειακής απεικόνισης σε ρευματικές παθήσεις  

Ο ρόλος της καρδιαγγειακής απεικόνισης σε ρευματικές παθήσεις  

ΛΑΖΑΡΟΣ Γεώργιος
MD PhD FESC, Καρδιολόγος, Διευθυντής ΕΣΥ;Α’ Πανεπιστημιακή Καρδιολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γ.Ν. Αθηνών