Ο ρόλος  της “εικόνας του σώματος ” στη συμπεριφορά του ανθρώπου 

Ο ρόλος  της “εικόνας του σώματος ” στη συμπεριφορά του ανθρώπου

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ Βασιλική
Ψυχολόγος, Μονάδα Γνωσιακών Ψυχοθεραπειών Ε.Κε.Ψ.Υ.Ε Πάτρας