Ο ρόλος της Αποκατάστασης στον ασθενή με Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση 

Ο ρόλος της Αποκατάστασης στον ασθενή με Κρανιοεγκεφαλική Κάκωση

ΜΠΑΚΑΣ Ελευθέριος
Φυσίατρος, Κέντρο Αποκατάστασης και Αποθεραπείας Euromedica Αρωγή, Θεσσαλονίκ