Ο ρόλος της αντιδιαβητικής αγωγής στην πορεία της άνοιας

Ο ρόλος της αντιδιαβητικής αγωγής στην πορεία της άνοιας

ΜΠΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ Στέφανος,
Διευθυντής ΕΣΥ, Υπεύθυνος Ιατρείου Διαβήτη ,Γ.Ν.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ