Ο Ρόλος της Ακτινοθεραπείας στα Επιθηλιώματα. Ενδείξεις – Αντενδείξεις Κ#Σ Δ#Α Γ#Π 11!!

Ο Ρόλος της Ακτινοθεραπείας στα Επιθηλιώματα. Ενδείξεις – Αντενδείξεις

ΚΟΛΙΑΡΑΚΗΣ Νικόλαος Συντονιστής Διευθυντής Ακτινοθεραπευτικό – Ογκολογικό Τμήμα Νοσοκομείο ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ Αθήνα
ΚΟΛΙΑΡΑΚΗΣ Νικόλαος Συντονιστής Διευθυντής Ακτινοθεραπευτικό – Ογκολογικό Τμήμα Νοσοκομείο ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΥΓΓΡΟΣ Αθήνα