Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ NETs ΣΤΗΝ ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗ  Εξωκυτταριεσ Παγιδες  ουδετεροφιλων (NETs): Μηxανισμοι Παραγωγης τους  

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ NETs ΣΤΗΝ ΑΘΗΡΟΘΡΟΜΒΩΣΗ  Εξωκυτταριεσ Παγιδες  ουδετεροφιλων (NETs): Μηxανισμοι Παραγωγης τους  

Dr. ΠΑΝΤΑΖΗ Δέσποινα,
ΕΔΙΠ Α βαθμού,Εργαστήριο Βιοχημείας/Ερευνητικό Κέντρο Αθηροθρόμβωσης (ΕΚΑ) ,Τμήμα Χημείας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων