Ο πύργος της Βαβέλ στην ψυχιατρική – Επίλυση του κύκλου των παρανοήσεων The tower of Babel in psychiatry – Resolving the circle of misconceptions 

Ο πύργος της Βαβέλ στην ψυχιατρική – Επίλυση του κύκλου των παρανοήσεων The tower of Babel in psychiatry – Resolving the circle of misconceptions 

ΓΙΩΤΑΚΟΣ Ορέστης, Orestis Giotakos
MSc, PhD, Ψυχίατρος, Αθήνα