Ο Παιδίατρος σε μία ακουστή αρρυθμία 

Ο Παιδίατρος σε μία ακουστή αρρυθμία

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας
Καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Καρδιολογίας Α.Π.Θ., Β’ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ», Θεσσαλονίκη