Ο παθολογικός ασθενής με πιθανό ρευματικό νόσημα και η ορθή χρήση των ανοσολογικών εξετάσεων 

Ο παθολογικός ασθενής με πιθανό ρευματικό νόσημα και η ορθή χρήση των ανοσολογικών εξετάσεων

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ Αντώνιος
MD, MsC, PhD,ILS-AMLS-ATLS cert.,Ιατρός Παθολόγος, Αθήνα, Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Ένωσης Παθολόγων Ελλάδας(ΕΕΠΕ)