Ο νεφρός ως θύτης & θύμα  στον Σακχαρώδη Διαβήτη 

Ο νεφρός ως θύτης & θύμα  στον Σακχαρώδη Διαβήτη

ΜΠΟΚΟΛΑΣ Γεώργιος
Αρχίατρος- Παθολόγος,Επιμελητής Α΄ Παθολογικής Κλινικής 424 ΓΣΝΕ, Θεσσαλονίκη