Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ. Η πραγματική αλλαγή παιχνιδιού; THE BLEEDING RISK. The true game changer?  

Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑΣ. Η πραγματική αλλαγή παιχνιδιού; THE BLEEDING RISK. The true game changer? 

ΑΛΜΠΑΝΗΣ Γεώργιος, GEORGIOS ALMPANIS
MD,PhD , Επεμβατικός Καρδιολόγος,Διευθυντής της Καρδιολογικής κλινικής, Γενικο Νοσοκομείο ΑΓΡΙΝΙΟΥ