Ο Ιπποκρατικός κατά το Ήθος  και τα Έργα του Γιατρός την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης 

Ο Ιπποκρατικός κατά το Ήθος  και τα Έργα του Γιατρός την εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης 

ΖΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Πάνος
τ. Διευθυντής Νεφρολογικής Κλινικής, Γ.Ν.Α. «Γ. Γεννηματάς», Πρόεδρος Εταιρείας Διάδοσης Ιπποκρατείου Πνεύματος